CSI Nashik Chapter Managing Committe


CSI Nashik Chapter Managing Committee 2021-2022/2023
Dr. Mahesh Sangavi
premlata-mishra
neeta-deshpande
Dr. Prashant M. Yawalkar
Nitin Mahajan
Dr. Mahesh Sanghavi Ms. Premlata M. Mishra Dr. Neeta Deshpande Dr. Prashant M. Yawalkar Mr. Nitin Mahajan
Chairman Vice
Chairman
Hon.
Secretary
Hon.
Treasurer
Immd. Past
Chairman

 

 

 

CSI Fellow
Karode
S. R. Karode

 

 

Past Chairmen
V S Datey J K Verma S R Karode M L Pandya
V. S. Datey J. K. Verma S. R. Karode M. L. Pandya
1988-1991 1991-1993 1993-1995 1995-1997
Yogesh Tiwari Kishore Vyas Vijay Ugaonkar Shekhar Paranjape
Yogesh Tiwari Kishore Vyas Late Shri. Vijay Ugaonkar Shekhar Paranjape
1997-1999 1999-2001 2001-2003 2003-2004
Mr. Vivek Gogate Anurag Kenge Chandrashekhar Dahale Shirish Sane
Vivek Gogate Anurag Kenge Chandrashekhar
Dahale
Shirish Sane
2004-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009
Milind Rakibe Arvind Mahapatra Mangesh Pisolkar Avinash Shirode
Milind Rakibe Arvind Mahapatra Mangesh Pisolkar Avinash Shirode
2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-13
Prof. Manoj Jhade Girish Pagare Prashant Patil Diwakar Yawalkar
Prof. Manoj Jhade Girish Pagare Prashant Patil Diwakar Yawalkar
2013-14 2014-15 2015-16 2016-17
Diwakar Yawalkar   Preeti Bhamare Nitin Mahajan
S. B. Karkhanis R. S. Tiwari Dr. Preeti Bhamare Mr. Nitin Mahajan
2017-18 2018-19 2019-20 2020-21