CSI Nashik Chapter Managing Committee 2018-19/20
    Dr. Mahesh Sangavi Vishal Pathak Diwakar Yawalkar
Chairman Vice
Chairman
Hon.
Secretary
Hon.
Treasurer
Immd. Past
Chairman


Managing Committee Members
Saagar Bhavsar          


Nominations Committee
Diwakar Yawalkar Vijay Ugaonkar Milind Rakibe


CSI Fellow
Karode


Patron Members
V S Datey S R Karode Kishore Vyas G. R. Shenoy Vijay Ugaonkar
Avinash Shirode Shekhar Paranjape Anurag Kenge Yogesh Tiwari Chandrashekhar Dahale
Milind Rakibe


Past Chairmen
V S Datey J K Verma S R Karode M L Pandya
1988-1991 1991-1993 1993-1995 1995-1997
 
Yogesh Tiwari Kishore Vyas Vijay Ugaonkar Shekhar Paranjape
1997-1999 1999-2001 2001-2003 2003-2004
 
Mr. Vivek Gogate Anurag Kenge Chandrashekhar Dahale Shirish Sane
2004-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009
 
Milind Rakibe Arvind Mahapatra Mangesh Pisolkar Avinash Shirode
2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-13
 
Prof. Manoj Jhade Girish Pagare Prashant Patil Diwakar Yawalkar
2013-14 2014-15 2015-16 2016-17
 
Diwakar Yawalkar      
     
2017-18