CSI Nashik Chapter Managing Committee 2020-2021/2022
Nitin Mahajan Dr. Mahesh Sangavi Saagar Bhavsar Vibhav Preeti Bhamare
Chairman Vice
Chairman
Hon.
Secretary
Hon.
Treasurer
Immd. Past
Chairman


Managing Committee Members
premlata-mishra Sachin S. Shelke neeta-deshpande


Nominations Committee
karkhanis dahale Diwakar Yawalkar


CSI Fellow
Karode


Patron Members
V S Datey S R Karode Kishore Vyas G. R. Shenoy Vijay Ugaonkar
Avinash Shirode Shekhar Paranjape Anurag Kenge Yogesh Tiwari Chandrashekhar Dahale
Milind Rakibe


Past Chairmen
V S Datey J K Verma S R Karode M L Pandya
1988-1991 1991-1993 1993-1995 1995-1997
 
Yogesh Tiwari Kishore Vyas Vijay Ugaonkar Shekhar Paranjape
1997-1999 1999-2001 2001-2003 2003-2004
 
Mr. Vivek Gogate Anurag Kenge Chandrashekhar Dahale Shirish Sane
2004-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009
 
Milind Rakibe Arvind Mahapatra Mangesh Pisolkar Avinash Shirode
2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-13
 
Prof. Manoj Jhade Girish Pagare Prashant Patil Diwakar Yawalkar
2013-14 2014-15 2015-16 2016-17
 
Diwakar Yawalkar      
2017-18 2018-19 2019-20